Hem

Almaskolan är en grundskola som erbjuder en stimulerande och utvecklande skoldag för elever i årskurs 7-9. Skolan har en tydlig idrottsprofil, där eleverna ges möjlighet att utveckla sitt eget idrottande samtidigt som de kan tillgodogöra sig en bra utbildning. Undervisningen på Almaskolan strävar efter att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och förmågor de behöver för att på bästa sätt förbereda sig för framtiden.
Vi samarbetar med kunniga externa och interna aktörer för att säkerställa en bra verksamhet med fokus på individuell utveckling.

Idrott och hälsa har en central roll på Almaskolan och går som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi erbjuder våra elever olika former av idrottsaktiviteter varje dag.
Två dagar i veckan har vi elevens val, där man kan välja mellan fotboll, handboll samt atletism (allmän idrott). Undervisningen sker periodvis genom ämnesövergripande teman, där idrotten spelar en central roll.Då ges eleven möjlighet att arbeta med kunskapsinhämtning som relaterar till elevens eget intresse samt genom arbetet träna och utveckla sin studieteknik samt sin förmåga att inhämta, bearbeta och uttrycka kunskap.

 

Senaste nytt