Kontakta oss

Har du några frågor? Tveka inte att ta kontakt med oss på Almaskolan om det är någonting som du undrar över.

Kontaktuppgifter


Telefon: 08–410 88 540
Telefon lärarrum mellanstadium Östermalms IP:
08-410 88 541, 0721-672 378
Telefon lärarrum högstadium Löjtnantsgatan:
08-410 88 547, 0721-672 377
E-post: info@almaskolan.se

Personal

Anncharlotte Anderbro, skoladministratör
telefon: 08-410 88 545
E-post: anncharlotte.anderbro@almaskolan.se

Karin Järleby, rektor
E-post:karin.jarleby@almaskolan.se

Jari Lindgren, biträdande rektor & kurator
telefon: 08-410 88 546
E-post:jari.lindgren@almaskolan.se

Ewa Nilsson, skolsköterska
E-post:ewa.nilsson@almaskolan.se

Thomas Herrala, lärare ma & tk, mentor 6a
E-post:thomas.herrala@almaskolan.se

Julia Eriksson, lärare so & hkk, mentor 8b
E-post:julia.eriksson@almaskolan.se

Andreas Bylund, lärare sv, mentor 7b
E-post:andreas.bylund@almaskolan.se

Cristhine Hellsten Kerslow, lärare so, mentor 8a
E-post:cristhine.hellsten-kerslow@almaskolan.se

Kai Aasnes, lärare sv & en, mentor 9a
E-post:kai.aasnes@almaskolan.se

Michael Mårdh, lärare idrott & hälsa, mentor 9b
E-post:michael.mardh@almaskolan.se

Frida Tschöp, lärare sv mentor
E-post:frida.tschoep@almaskolan.se

Anna Schastnaya, lärare ma, mentor 7a
E-post:anna.schastnaya@almaskolan.se

Camilla Pettersson, lärare sp, mentor 9a
E-post:camilla.pettersson@almaskolan.se

Alberto Nunez, lärare sp, mentor 9b
E-post:alberto.nunez@almaskolan.se

Maryna Velka, lärare ty & en, mentor 7b
E-post:maryna.velka@almaskolan.se

Gunilla Wiberg, lärare fr & bild, mentor 7c
E-post:gunilla.wiberg@almaskolan.se

Sameh Halim, lärare ma, no & tk, mentor 8b
E-post:sameh.halim@almaskolan.se

Daniela Edvardsson, elevassistent
E-post:daniela.edvardsson@almaskolan.se

Mattias Björklund, elevassistent & lärarresurs
E-post:mattias.bjorklund@almaskolan.se

Sofia Söder, lärare bild & slöjd, mentor 7c
E-post:sofia.soder@almaskolan.se

Jelena Kozlova, lärare musik & bi, mentor 7a
E-post:jelena.kozlova@almaskolan.se


Visa större karta
Adress: Löjtnantsgatan 25,
Postnummer: 115 50 Stockholm

Synpunkter och klagomål

Elev/vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till huvudmannen om denne upplever att klagomål till rektor inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Styrelsen tar emot dina synpunkter och eventuella klagomål på  klagomal@almaskolan.se eller via brev till postadress: Almaskolan AB , Dalvägen 16, 169 56 Solna

1. Ditt klagomål bekräftas inom två dygn (vardag), Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.

2. Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen behöver mer information från dig som klagat eller rektor, pedagog eller annan på skolan tas en kontakt med den/dem ärendet berör.

3. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som postas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid. All klagomålsutredningar behandlas konfidentiellt, arkiveras och dokumenteras.