Kontakta oss

Har du några frågor? Tveka inte att ta kontakt med oss på Almaskolan om det är någonting som du undrar över.

Kontaktuppgifter


Telefon: 08–410 88 540
Telefon lärarrum mellanstadium:
08-410 88 541, 0721-672 378
Telefon lärarrum högstadium:
08-410 88 547, 0721-672 377
E-post: info@almaskolan.se

Personal

Anncharlotte Anderbro, skoladministratör
telefon: 08-410 88 545
E-post: anncharlotte.anderbro@almaskolan.se

Thomas Beckman, rektor
telefon: 08-410 88 544
E-post: thomas.beckman@almaskolan.se

Jari Lindgren, biträdande rektor & kurator
telefon: 08-410 88 546
E-post: jari.lindgren@almaskolan.se

Ewa Nilsson, skolsköterska
E-post: ewa.nilsson@almaskolan.se

Ann-Louise Jender, lärare no, ma, en, mentor 6a
E-post: ann-louise.jender@almaskolan.se

Gunilla Hjalmarsson, lärare so,sv mentor 6b
E-post: gunilla.hjalmarsson@almaskolan.se

Clara Johansson, lärare sv, en mentor åk 7
E-post: clara.johansson@almaskolan.se

Cristhine Hellsten Kerslow, lärare so, mentor åk 7
E-post: cristhine.hellsten-kerslow@almaskolan.se

Mattias Björklund, lärare no, mentor åk 7
E-post: mattias.bjorklund@almaskolan.se

Kai Aasnes, lärare sv & en, mentor åk 8
E-post: kai.aasnes@almaskolan.se

Michael Mårdh, lärare idrott & hälsa, mentor åk 8
E-post: michael.mardh@almaskolan.se

Lisa Ljungman, lärare slöjd, bild mentor åk 8
E-post: lisa.ljungman@almaskolan.se

Frida Tschöp, lärare sv mentor 9a
E-post: frida.tschoep@almaskolan.se

Anna Schastnaya, lärare ma, mentor 9b
E-post: anna.schastnaya@almaskolan.se

Camilla Pettersson, lärare spanska
E-post: camilla.pettersson@almaskolan.se

Antonella Werchett, lärare spanska
E-post: antonella.werchett@almaskolan.se

Lena Dahlin, lärare tyska
E-post: lena.dahlin@almaskolan.se

Gunilla Wiberg, lärare franska
E-post: gunilla.wiberg@almaskolan.se

Marcus Söderström, Elevassistent
E-post: marcus.soderstrom@almaskolan.se

Daniela Edvardsson, Elevassistent
E-post: daniela.edvardsson@almaskolan.se

Sofia Lundgren, Elevassistent
E-post: sofia.lundgren@almaskolan.se

Maria Brodén, lärare bild (föräldraledig
E-post: maria.broden@almaskolan.se

 

 

 


Visa större karta
Adress: Södra Fiskartorpsvägen 2, Östermalms IP
Postnummer: 114 33 Stockholm

Synpunkter och klagomål

Elev/vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till huvudmannen om denne upplever att klagomål till rektor inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Styrelsen tar emot dina synpunkter och eventuella klagomål på  klagomal@almaskolan.se eller via brev till postadress: Almaskolan AB , Dalvägen 16, 169 56 Solna

1. Ditt klagomål bekräftas inom två dygn (vardag), Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.

2. Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen behöver mer information från dig som klagat eller rektor, pedagog eller annan på skolan tas en kontakt med den/dem ärendet berör.

3. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som postas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid. All klagomålsutredningar behandlas konfidentiellt, arkiveras och dokumenteras.