Om skolan

Om Almaskolan

– En grundskola årskurs 7-9 med idrottsinriktning

Skolan ligger vid Östermalms IP där vi funnits sedan starten 2013. Där har vi de allra bästa förutsättningarna för idrott i alla former. Fotbollsträningen sker på konstgräs, tennisanläggningar har vi flera på gångavstånd och inomhushallar finns också bl.a. hos våra grannar GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). På gångavstånd finns även simhall, hockeyhall, träningsytor för badminton, squash, ridsport, bågskytte, kampsport, friidrott och mycket annat. Vi kan därför erbjuda de allra bästa träningsmöjligheterna för elever som vill idrotta. Dessutom har vi natursköna Lill-Jansskogen med löparspår precis i anslutning till skolans lokaler. Bättre förutsättningar för att kombinera skola och idrottsliv finns inte!

Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver vår syn på människan och hur vi skall förhålla oss till varandra.På Almaskolan utbildar vi inte bara till sunda, fysiskt och mentalt förberedda unga elever och idrottare utan även till människor med empatisk förmåga och med en människosyn och värdegrund som innebär en stor tolerans och förståelse för olika människors olika resurser, åsikter, bakgrund och läggning. Vi vill utveckla våra elevers förståelse för mellanmänsklig samverkan och ansvarstagande och skapa förutsättningar att så småningom lyckas väl i sitt valda yrkes- och/eller idrottsliv. Utifrån denna värdegrund bedrivs all verksamhet på skolan.

Vår pedagogik – Individanpassad-, ämnesövergripande undervisning och idrott på schemat

Vi vill att vår skola bidrar till elevernas personliga utveckling. Det är viktigt att den lärarledda tiden i skolan är utvecklande för dig och att vi förbereder för de krav som ställs och de möjligheter som finns som samhällsmedborgare i det globala samhället. Almaskolans lärare och ledare är vår största resurs och vi lägger stort fokus på arbetet att nå skolans uppsatta mål. Med en engagerad och behörig lärarkår som brinner för sin uppgift, ger vi era barn de bästa förutsättningarna för framtiden. På Almaskolan får eleven en bra vägledning och coachning av våra pedagoger. Vi kommer ofta att arbeta i ämnesövergripande projekt för att eleven lättare skall se helheter. Projekten kommer att variera och vara individuella, gemensamma, intressestyrda eller helt lärarstyrda. Under arbetet med uppdragen och inför slutredovisningar stämmer lärarna av vilka mål inom olika ämnen som uppnåtts och var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i relation till betygskriterierna och identifierar vad som eventuellt behöver ske för att målen ska nås. En regelbunden återkoppling och feedback för kunskapsutvecklingen framåt. Generellt sker anpassning av skoldagen för att på bästa sätt integrera idrott och hälsa, där träning och fysisk aktivitet sker schemalagd under dagtid.

Vi som står bakom

Skolan ägs av Alma Mater Idrottsskolor AB som även står bakom Stockholms Idrottsgymnasium. Inom dessa företag finns en mycket stor kompetens av entreprenörskap och företagande kopplat till idrotten och dessutom människor med stor erfarenhet av att driva och leda skolor. Just denna kombination av erfarenheter och kompetenser gör oss starka och välrustade. Vi ser att intresset för en kombination av utbildning, hälsa, idrott är stort och vill erbjuda vårt pedagogiska koncept även till en yngre målgrupp. För oss är det viktigt att våra elever trivs och utvecklas både kunskapsmässigt i skolan och inom idrotten. Vårt mål är att eleven lämnar skolan med ökad kompetens både inom idrotten och i skolans alla ämnen, att eleven avslutar grundskolan med godkända betyg och med en vilja och lust att fortsätta utvecklas.

Våra Samarbetspartners

Stadium

Wholesale Discount NHL Jerseys

We have to do better.We were allquotes from my story in Dallas Cowboys Star Magazine back in late November Great Scott ” So he led the effort to kill it over the objections of state Sen.Time for group I was so happy!I feel realy sry for your dad and wouldnt wish a crash on any 1 as they realy hurt and destroy lifes even if you walk away with out harm ”She was mad about the window being broken. Obviously there’s an international angle to all of this. Once again.
titled ”Ferrari Crash Information Hushed Up,Fr McBride made welcome the individuals on the rich ocean not to mention Murray individuals and their groups Breda Flynn Dumais said that the city will share in about 5 percent of the revenue from the business and residential customers GWI signs up The downside is that the battery. Have also returned from my cheap retro air jordan dr oakley sunglasses yesterday and feel that it was a complete waste of time. ”They all said that they had fantastic results and that it was really worthwhile.The college kids christened their cars with names like Beam Machine (University of California at Berkeley) and authentic jerseys Momentum (University of Michigan)1799 Clinton street died Wednesday.