kontakta oss

Här hittar ni kontaktuppgifter till alla personal på Almaskolan

Besöksadress: Södra fiskartorpsvägen 2, 114 33 Stockholm

Telefon: 08–410 88 540

Telefon lärarrum – Östermalms IP:
072 167 23 77 och 0720-77 36 43

Telefon lärarrum – Annexet: 079 065 42 85

E-post: info@almaskolan.se

PERSONAL

Kai Aasnes, rektor
telefon: 076-696 45 75

E-post: kai.aasnes@almaskolan.se

Manora Nyström, biträdande rektor & kurator
telefon: 076 698 13 62                                     

E-post: manora.nystrom@almaskolan.se

Anncharlotte Anderbro, skoladministratör  
telefon: 08-410 88 545 / 0709 31 17 74
E-post: anncharlotte.anderbro@almaskolan.se

Karin Rydström, specialpedagog
E-post: karin.rydstrom@almaskolan.se

Ingela Salazar, skolsköterska
Telefon:  076 696 46 74        
E-post:
ingela.salazar@almaskolan.se

Anton Hertzberg, lärare SO
E-post: anton.hertzberg@almaskolan.se

Mattias Elgemark, lärare  svenska
E-post: mattias.elgemark@almaskolan.se

Andreaz Zanteré, lärare idrott & hälsa
Telefon: 076 696 98 05
E-post:
andreaz.zantere@almaskolan.se

Monica Brantmark, lärare matte & NO
E-post: monica.brantmark@almaskolan.se

Monica Bäfverfeldt, lärare matte
E-post: monica.bafverfeldt@almaskolan.se

Wictoria Majby, lärare franska
E-post: wictoria.majby@almaskolan.se

Patricia Bill, lärare spanska
E-post: patricia.bill@almaskolan.se

Per Åkesson, lärare, tyska
E-post: per.akesson@almaskolan.se

Marina Christofferson, lärare spanska
E-post: marina.christofferson@almaskolan.se

Sami Badredin, studie- och yrkesvägledare
E-post: sami.badredin@almaskolan.se

Linus Gustafsson, lärare hemkunskap 
Telefon: 0720- 77 36 43
E-post:
linus.gustafsson@almaskolan.se

Lovisa Henoch, lärare bild
E-post: lovisa.henoch@almaskolan.se

Annika Höglind, lärare engelska
E-post: annika.hoglind@almaskolan.se

Vidhatri Iyer, lärare NO 
E-post: vidhatri.Iyer@almaskolan.se

Johan Hackman, lärare musik
E-post: johan.hackman@almaskolan.se

Sofia Lundgren, tränar & elevassistent
Epost:sofia.lundgren@almaskolan.se

Daniela Edvardsson, elevassistent
E-post: daniela.edvardsson@almaskolan.se

Erik Sanderhem, tränare och elevassistent
E-post: erik.sanderhem@almaskolan.se

Johannes Eghammar, tränare och elevassistent
E-post: johannes.eghammar@almaskolan.se

Ledning

Rektor: Kai Aasnes | kai.aasnes@almaskolan.se 
VD (Cedergrenska): Niklas Pålsson | niklas.palsson@cedergrenska.se

Administration

Skoladministratör: Ann Charlotte Anderbro
Löneadministratör: Marie Nyström
Ekonomi: Josephine Klingenberg
Vaktmästeri/Service: Ian Conroy | 073-661 27 26

Ledningsgruppen

Rektor: Kai Aasnes | kai.aasnes@almaskolan.se 
Ansvarig Elevhälsan: Manora Nyström

Lämna synpunkter och klagomål
Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel.

Synpunkt
Om du har synpunkter gällande vår verksamhet kontaktar du ansvarig rektor. Några exempel på vad som kan ligga till grund för synpunkter är: 

förslag som berör kvalitén på vår verksamhet

något som inte uppfyllts

förbättringsåtgärder av kvalitét

Klagomål
Du kan lämna ett klagomål till oss om vi brustit i vår verksamhet och inte uppfyller krav och mål som specificeras i till exempel skollagen eller andra styrdokument. Vi är förpliktade att svara dig och återkomma med ett eventuellt förslag på åtgärd. Klagomål skickas till skolchef, Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se

Just nu har vi inga lediga tjänster men vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med kompetenta medarbetare. Kontakta rektor Kai Aasnes om du är intresserad av att jobba hos oss.