Kontakta oss

Kontakta oss

Har du några frågor? Tveka inte att ta kontakt med oss på Almaskolan om det är någonting som du undrar över.

Kontaktuppgifter


Telefon: 08–410 88 540

Telefon lärarrum högstadium Löjtnantsgatan:
08-410 88 547, 0721-672 377
E-post: info@almaskolan.se

Personal

Anncharlotte Anderbro, skoladministratör
telefon: 08-410 88 545
E-post: anncharlotte.anderbro@almaskolan.se

Karin Järleby, rektor
E-post:karin.jarleby@almaskolan.se

Jari Lindgren, biträdande rektor & kurator
telefon: 08-410 88 546
E-post:jari.lindgren@almaskolan.se

Kai Aasnes, biträdande rektor & förstelärare
E-post:kai.aasnes@almaskolan.se

Ingela Salazar, skolsköterska
E-post:ingela.salazar@almaskolan.se

Julia Eriksson, lärare so & hkk
E-post:julia.eriksson@almaskolan.se

Cristhine Hellsten Kerslow, lärare so
Epost:cristhine.hellsten-kerslow@almaskolan.se

Michael Mårdh, lärare idrott & hälsa
E-post:michael.mardh@almaskolan.se

Frida Tschöp, lärare sv
E-post:frida.tschoep@almaskolan.se

Anna Schastnaya, lärare ma
E-post:anna.schastnaya@almaskolan.se

Gunilla Wiberg, lärare fr
E-post:gunilla.wiberg@almaskolan.se

Eva-Britt Boettge, lärare spa
E-post:eva-brittboettge@almaskolan.se

Stephanie Conon lärare, ty
E-post:stephanie.conon@almaskolan.se

Pasionaria Ehring, lärare spa
E-post:pasionaria.ehring@almaskolan.se

Charlotte Ekstedt, studie- och yrkesvägledare
E-post:charlotte.ekstedt@almaskolan.se

Johan Lindblom, lärare no + ma + tk
E-post:johan.lindblom@almaskolan.se

Lovisa Henoch, lärare bi
E-post:lovisa.henoch@almaskolan.se

Annika Höglind, lärare eng
E-post:annika.hoglind@almaskolan.se

Vidhatri Iyer, lärare no + ma
E-post:vidhatri.Iyer@almaskolan.se

Charlotte Lantz, lärare Sl
E-post:charlotte.lantz@almaskolan.se

Cecilia Pelow, speciallärare
E-post:cecilia.pelow@almaskolan.se

Lotta Wiklund, lärare Mu
E-post:lotta.wiklund@almaskolan.se

Sofia Lundgren, elevassistent
Epost:sofia.lundgren@almaskolan.se

Daniela Edvardsson, elevassistent
E-post:daniela.edvardsson@almaskolan.se


Visa större karta
Adress: Löjtnantsgatan 25,
Postnummer: 115 50 Stockholm

Synpunkter och klagomål

Elev/vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till huvudmannen om denne upplever att klagomål till rektor inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Styrelsen tar emot dina synpunkter och eventuella klagomål på  klagomal@almaskolan.se eller via brev till postadress: Almaskolan AB , Dalvägen 16, 169 56 Solna

1. Ditt klagomål bekräftas inom två dygn (vardag), Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.

2. Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen behöver mer information från dig som klagat eller rektor, pedagog eller annan på skolan tas en kontakt med den/dem ärendet berör.

3. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som postas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid. All klagomålsutredningar behandlas konfidentiellt, arkiveras och dokumenteras.