Om Almaskolan

Personlig utveckling genom idrott & hälsa
- en väg till framgång

Almaskolan är en 7 till 9-skola med både idrotten och kunskapsutvecklingen i fokus. Skolan är perfekt för dig som vill kombinera kvalitativa studier med idrottande. Vi erbjuder träning på schemat med specialinriktningar för fotboll, handboll och atletism (allmän fysisk träning som anpassas efter vilken idrott du är aktiv inom). 

Varmt välkommen till Almaskolan!

Huvudmannen har under en längre tid gjort en grundlig genomlysning av förutsättningarna att bedriva Almaskolan och beslutat att lägga ner verksamheten från höstterminen 2023, vilket inte är ett lätt beslut.

Redan innan Almaskolan blev en del av Cedergrenska har skolans ledning lagt mycket tid och omsorg på att hitta salar för undervisning i slöjd, idrott och hemkunskap, något som blivit svårare för varje år. Huvudmannen har parallellt letat efter lokaler mer anpassade för skolan men inte hittat något långsiktigt hållbart. Till exempel påbörjades en process under våren gällande ett konkret förslag om en ny skolbyggnad i Almaskolans närområde. Tyvärr kom beskedet under hösten att bygget inte kunde genomföras på grund av ändrade detaljplaner för området. Situationen har blivit ohållbar för att upprätthålla den skola vi vill ge eleverna.   
 
Samtliga elever erbjuds en plats på Täby Friskola. Det är ledningens högsta prioritet att under den nu sista terminen fortsätta erbjuda våra elever en trygg och stabil skolgång av kvalitet och låta dem fullfölja sina studier för gällande termin. Samtidigt arbetar skolans ledning och medarbetare under vårterminen med att säkerställa en väl genomarbetad och smidig överlämning till elevernas nya skolor.

Almaskolan är en liten skola där vi arbetar aktivt med att skapa förtroendefulla relationer med syfte att synliggöra varje elev. Vi strävar efter ett nära samarbete mellan elev, hem, skola och idrottsförening. Vi värnar en tillgänglig lärmiljö, att kunna tillgodose sig kunskap och utbildning. Vi arbetar teambaserat kring varje elev. 

Våra ledord 

 • Kunskap
 • Rörelse
 • Samarbete
 • Sammanhang

 

Vår värdegrund 

Skolan är en organisation, där en mängd olika erfarenheter, bakgrunder, värderingar, och normer möts. Almaskolan ser det som en möjlighet, resurs och tillgång. Vi har ett gemensamt förhållningssätt baserat på vårt värdegrundsarbete.

 • Att Almaskolan är en plats för alla.
 • Att alla i skolan, elever, personal och vårdnadshavare, ska mötas med respekt för sin person.
 • Att alla elever gör så gott hen kan efter sin bästa förmåga.

En förutsättning för lärandet, är att man befinner sig i en tillåtande miljö. Att det är tillåtet att göra fel och fråga om det som upplevs svårt, utan negativa kommentarer. Det är skolans uppgift att skapa den trygghet som behövs för att prova det man inte kan. Vi vill att alla ska känna delaktighet, ta ansvar och visa ömsesidig respekt på Almaskolan. Vi vill att alla skall känna känsla av sammanhang vilket innebär ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för våra elever under hela skoldagen.

Vår värdegrund går också att läsa mer om i skolans likabehandlingsplan.

Antagning till Almaskolan 

Nya elever tas in i den ordningen de gjort en ansökan om köplats via vår hemsida. Antagningsprocessen innebär att alla som ansökt om en plats till år 7 bjuds in till en provträning och en kortare intervju. En förutsättning för att få komma på provträningen är att man är aktiv inom en idrottsförening. Förtur gäller för de som har syskon i skolan vid tidpunkten för antagning. 

I mån av plats görs även antagning till övriga årskurser under hela läsåret.

Finns det möjlighet att besöka skolan? 

Ja, om du är intresserad av att besöka skolan går det att boka fysiska privatvisningar under eftermiddagar på vår skola. Mer information om vem du kontaktar för att boka ett besök hittar du på startsidan.

Måste man vara aktiv i en idrottsförening för att bli antagen till skolan?

Ja, en förutsättning för att bli antagen är att man är aktiv i en idrottsförening. Detta gäller oavsett idrott.

Hur ser klassammansättningen ut?

Vi försöker få till en jämn fördelning av olika idrotter i varje klass. Vår  ambition är även att få till en så jämn könsfördelning i klasserna.

Hur ser det ut med modersmålsundervisning då mitt barn är tvåspråkigt?

Modersmålsundervisning ansöker ni först och främst via er hemkommun. Om kommuner ej kan tillgodose detta så ser Almaskolan över möjligheten att organisera detta i samarbeta med hemkommunen i skolans lokaler.

Hur många elever är det i varje klass?

Alla klasser har ett maxantal på 28 elever.

Accepterar ni elever med särskilda behov?

Ja, men skolan har ingen särskild undervisningsgrupp.

Hur många av skolans lärare är behöriga?

Den övervägande delen av våra lärare är behöriga. Övriga kompletterar sin utbildning för att få behörighet.

Kalendarium 21/22

Höstterminen 2021

Augusti:

 • 18,  skolstart
 • 19, Friluftsdag 
 • 25, Föräldramöte (digitalt)

September:

 • 2-3, Sjuornas vandring
 • 13-15, utvecklingssamtal (lära-känna-samtal för år 7)

Oktober:

 • v.42-43, PRAO, år 9
 • 27, studiedag

November:

 • v.44, Höstlov
 • Muntliga nationella prov i svenska, engelska och matematik för år 9 (v.45-50)
 • Trygghetsenkäten genomförs

December:

 • 22, terminsavslutning

 

Vårterminen 2022

Januari:

 • 10, studiedag 
 • 11, terminsstart enligt schema
 • v.3, Öppet hus inför antagningen till ht2022
 • 31, Utvecklingssamtal

Februari:

 • 1-2, Utvecklingssamtal
 • v.8, Almaskolans temavecka
 • v.8, provträningar inför antagningen till ht2022

Mars:

 • v.9, Sportlov
 • 22, nationellt prov i svenska år 9
 • 24, nationellt prov i svenska år 9
 • v.12-13, PRAO år 8
 • 30, studiedag

April:

 • 6, nationellt prov i NO år 9
 • v.15, påsklov
 • 26, nationellt prov i engelska år 9
 • 28, nationellt prov i engelska år 9

Maj:

 • 3, nationellt prov i SO för år 9
 • 5, nationellt prov i SO för år 9
 • 11, nationellt prov i matte för år 9
 • 13, nationellt prov i matte för år 9
 • 27, lovdag

Juni:

 • 10, skolavslutning
 • v.24, lovskola

 

Almaskolan är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Förutom Almaskolan ingår Täby Friskola, Fredsborgskolan, Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina Läroverket, Spira förskolor, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium och Täby Förskola i den Cedergrenska koncernen.

Som en del av Cedergrenska har vår personal och elever möjlighet att ta del av något vi kallar Cedergrenska paketet, där vi samlat aktiviteter som ska skapa samarbeten, utveckla undervisningen och ge dig minnen för livet!

Om almaskolan

" Kunskap och idrott i fokus "

Almaskolan är en grundskola som erbjuder en stimulerande och utvecklande skoldag för elever i årskurs 7-9. På Almaskolan är både idrotten och kunskapsutvecklingen i fokus. Skolan har en tydlig idrottsprofil, där eleverna ges möjlighet att utveckla sitt eget idrottande samtidigt som de kan tillgodogöra sig en bra utbildning. Det finns forskning som dessutom pekar på att idrott och regelbunden fysisk aktivitet främjar studier och får dig att må bra. 

Idrott och hälsa går som en röd tråd genom hela verksamheten. Två dagar i veckan har eleverna profilträning inom sitt idrottsval. I tillägg till detta ges undervisning i ämnet idrott och hälsa.

 

Stockholm Stadion
Östermalms IP
Föregående
Nästa

Här finns vi

Almaskolan ligger vid Östermalms IP, Södra Fiskartorpsvägen 2, här har vi funnits sedan starten 2013. Här har vi de allra bästa förutsättningar för idrott i alla former. Fotbollsträning på konstgräs, tennisanläggningar och inomhushallar finns nära hos våra grannar, Kungliga Tennishallen och GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). På gångavstånd finns även simhall, hockeyhall, träningsytor för badminton, squash, ridsport, bågskytte, kampsport, friidrott och mycket annat.  Dessutom har vi natursköna Lill-Jansskogen med löparspår precis i anslutning till skolans lokaler.