Rektor Kai Aasnes har ordet

I mitt arbete som rektor för Almaskolan har jag, lärarna och övrig personal skapat en bra skolmiljö för elever som vill kombinera kvalitativa studier med sitt idrottande. 

Almaskolan är en fristående skola med 160 elever fördelade på tre årskurser 7-9 och sex klasser. Vår skola ska erbjuda en lugn miljö där alla elever blir sedda, där arbetsro råder och en skoldag som erbjuder eleverna mycket rörelse. Vi samarbetar med externa aktörer som erbjuder kompetenta tränare till alla våra idrottsprofiler.

En mycket viktig del i mitt arbete är att se till att vi har de allra bästa lärarna anställda i skolan. Lärare med lång erfarenhet, god kompetens och det rätta engagemanget skapar rätt förutsättningar för att våra elever ska utvecklas på bästa möjliga sätt. På Almaskolan har lärare och elever en nära relation som skapar en situation där läraren kan få fram det allra bästa hos varje elev. 

Alla ämnen är viktiga i skolan och även om  vi lägger stort fokus på att ge eleverna möjlighet till att utöva sin idrott under skoltid så är det centrala med vår skola lärandet och kunskapen. Vi lägger stor vikt vid det svenska språket och på matematik, som är två svåra men avgörande ämnen. Vi vill att våra elever ska ha bra betyg i matematik efter grundskolan, men än viktigare är att de slutar skolan med en positiv inställning till ämnet. Goda kunskaper i svenska har visat sig ha en avgörande betydelse för elevers kunskapsutveckling i alla ämnen. Med dagens moderna teknik får eleverna det engelska språket som ett naturligt inslag i vardagen. Däremot minskar elevers läs- och skrivförmåga i svenska vilket påverkar möjligheten till högre studier. Våra elever ska läsa och skriva mycket, på en hög nivå, för att nå goda resultat. 

Barn som börjar hos oss har fantastiska år framför sig där de får den bästa möjliga förberedelsen för vidare studier där de lärt sig vad som krävs för att kombinera studier med idrott och rörelse. Varmt välkommen till vår fina skola!

Kai Aasnes, rektor